Om leenden

“If you're not using your smile, you're like a man with a million dollars in the bank and no checkbook”

”Att inte använda sitt leende är som att ha en miljon dollar på banken men sakna bankkort.”

Les Giblin var en av pionjärerna inom personlig utveckling i USA. Han gick den långa vägen; började som dörrknackande försäljare för Sheaffer Pen Company år 1946 och blev två gånger Salesman of the Year. Nasandet lärde honom en hel del om det mänskliga psyket, kunskaper som han sedan förmedlade i kurser, seminarier och böcker. Han utbildade företag och organisationer i konsten att tolka människor. Visst har han rätt, gamle Giblin. Leendet är en nyckel som låser upp dina tillgångar.

”A smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing person inside”

”Ett leende är ljuset i ditt fönster som berättar för omvärlden att här bor en omtänksam, generös människa.”

Det är ett annat träffsäkert citat, formulerat en man av något yngre årgång, verksam på ett närbesläktat område, Denis Waitley. Han är motivational speaker och best selling författare med boken The Psychology of Winning.

Leendets dynamik

Det är ingen tillfällighet att två ledande företrädare för framgångar i arbetslivet och vinnandet psykologi båda ser leendet som en central kraft i människors liv.

Patienter som genomgått estetisk-kosmetisk tandvård vittnar om hur en ny, frisk och fräsch mun har förändrat deras liv, stärkt deras självförtroende och - precis som Les Giblin hävdade - har öppnat deras mentala bankkonton.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om ett vinnande, personligt leende.

Praktikertjänst Design: JT Solutions