Vitamin D och tandkötts­blödningar

Om man inte äter väldigt ensidigt får man normalt i sig den närig och de vitaminer man behöver. Undantaget är D-vitamin.

Den bästa källan till D-vitamin är faktiskt solen. D-vitamin bildas i kroppen när solen lyser på huden. Men Sverige är ett solfattigt land stora delar av året.

Därför är rätt mat viktig. Fet fisk, ägg, mejeriprodukter och D-vitaminberikade matfetter är de viktigaste näringskällorna.

D-vitaminet är ”inne” bland forskarna. Orsaken kan vara att man upptäckt att en del sjukdomar, som till exempel MS, är vanligare i befolkningen ju längre norrut man kommer. Det gäller åtminstone i Sverige och USA. Man tror att detta kan förklaras med solfattigt klimat i norr och därmed D-vitaminbrist.

Nyhet. D-vitamin skyddar mot tandkötts­blödningar

Tandläkartidningen nummer 3/2013 redovisar ännu en sida av D-vitaminbrist, en helt ny observation som forskare i USA vid universitetet i Buffalo har gjort. De tittade på blodproverna från 920 kvinnor som deltagit i en tidigare studie. *)

Sedan man analyserat blodnivåerna av vitamin D undersökte man kvinnornas tand- och munstatus. Forskarna fann ingen skillnad i tandhälsa.

Däremot hade kvinnor med låga D-vitaminnivåer tandköttsblödningar i större utsträckning. Och omvänt; de kvinnor som hade tillräcklig mängd D-vitamin hade klart bättre tandkött med färre blödningar.

Har du tandkötts­blödningar

kontakta oss för regelbunden kontroll av eventuell tandlossningssjukdom. Förebygga är bättre än behandling.

*) Källa: Millen AE, Hovey KM, LaMonte MJ, Swanson M, Andrews CA, Kluczynski MA, Genco RJ, Wakctawski-Wende J.

Plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and periodontal disease in postmenopausal women. J. Periodontal 2012. Doi: 10.1902/jop.2012.120445.

Praktikertjänst Design: JT Solutions